Bine ați venit la Moara Cibin

  • office.sibiu@boromir.ro

  • Luni - Vineri 8:00 - 14:00

1. Proiect de Investiții prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

„DEZVOLTAREA SOCIETATII MOARA CIBIN S.A.

 MOARA CIBIN SA, identificată prin CUI 785205, număr de ordine în Registrul Comerţului sub nr. J32/89/01.02.1991, cu sediul în Sibiu 550052, Sos. Alba Iulia 70, județul Sibiu, România, telefon 0269-229651, anunţă începerea derulării proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETATII MOARA CIBIN S.A., cod SMIS 161150, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.  

Valoarea totală a proiectului este de 1.146.290,70 lei, din care:

728.212,90 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;

128.509,16 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

0,00 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului;

289.569,64 lei contributia solicitantului la la cheluieli neeligibile, inclusiv TVA

Obiectivul general al proiectului

 Obiectivul general al proiectului este reducerea cantitativa si procentuala a consumului de energie si reducerea cantitativa si  procentuala a gazelor cu efect de sera prin investitii in masuri de imbunatatire a eficientei energetice pana la sfarsitul perioadei de durabilitate contractului de finantare incheiat cu autoritatea finantatoare. Astfel, obiectivul general este in stransa concordanta cu obiectivul aferent  Ghidului solicitantului, respectiv atingerea clauzei referitoare la eficienta energetica din cadrul obiectivului specific 11.1 Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul intreprinderilor.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Achizitionarea a 24 motoare electrice, 5 cazane preparare apa calda, 2 recuperatoare de caldura si un sistem de monitorizare energie.

Durata de implementare a proiectului: 30.03.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

APEL PROIECT: 16. Măsuri de ajutor de de minimis pentru eficienta energetica si productie din resurse regenerabile –  clasa CAEN 10, 11 (partial)

Date de contact:

Denumire beneficiar: MOARA CIBIN SA

Nume, prenume: MERILA CODRUTA GABRIELA

E-mail /website: codruta.merila@boromir.ro/www.moaracibin.ro